SÁDROKARTONY  - ČERNÝ JOSEF

Ceník sádrokartonářských prací

Základní ceník sádrokartonářských prací

 

Sádrokartonové podhledy :

Podhled rovný ( 1 x záklop 12,5 mm ,bez izolace )                                               -                      340 ,- kč / m2

Podhled rovný ( 1x záklop 15 mm ,bez izolace )                                                   -                      360 ,- kč / m2

Podhled podkroví  ( 1x záíklop 12,5 mm , bez izolace )                                        -                      400 ,- kč / m2

Podhled    mezi trámy ( pohledový trámy,  )                                                          -                       400,- kč / m2

Příplatek za opláštění podhledu hutnější sádrokartonovou deskou

( protipožární , akustické , imregnované )                                                               -                        20 ,- kč / m2

Montáž tepelné   izolace do podhledů a šikmin ( 1 vrstva )                                    -                        40 ,- kč / m2

Sádrokartonové příčky :

Příčka ( 1x záklop 12,5 mm z každé strany,bez izolace )                                      -                         370 ,- kč / m2

Příčka ( 2 x záklop 12,5 mm z každé strany , bez izolace )                                   -                         540 ,- kč / m2

Příčka instalační ( 2x KCE ,1x záklop s každé strany , bez izolace )                     -                         500 ,- kč / m2

Příčka bezpečnostní ( 2 x záklop s každé strany ,oboustraně plech ,bez izolace )   -                      600 ,- kč / m2

Příčka záklop na připravený dřevěný rošt ( 1x záklop s jedné strany ,bez izolace ,

bez sádrování )                                                                                                       -                           100 ,- kč / m2

Příčka záklop na připravený dřěvěný rošt ( 1x záklop s každé strany ,

včetně sádrování  ,bez izolace )                                                                              -                         300 ,- kč / m2

Příplatek za opláštění příčky hutnější sádrokartonovou deskou

(protipožární ,akustické , imregnované )                                                                   -                         30 ,- kč / m2

Montáž tepelné izolace příček                                                                                  -                         35,- kč / m2

Sádrokartonové předstěny :

Předstěna volně stojící ( 1x záklop , bez izolace )                                                   -                         280 ,- kč / m2

Předstěna kotvená ( 1x záklop , bez izolace )                                                         -                         300 ,- kč / m2

Montáž tepelné izolace předstěn                                                                             -                           35,- kč / m2

Příplatek za opláštění předstěny hutnější sádrokartonovou deskou 

( protipožární , akustické , imregnované )                                                                -                           15 ,- kč / m2

Kazetové podhledy  :

Podhled rovný minerální (viditelná kostrukce )                                                         -                         240,- kč / m2

Podhled rovný minerální ( zapuštěná konstrukce )                                                   -                         280 ,- kč /m2

Podhled šikmý minerální ( viditelná konstrukce )                                                     -                          270 ,- kč / m2

Kastlíky / obložení trámů :

Kastlík dvoustraný do 50 cm (1 x záklop ,vč. alu rohu ,bez izolace )                         -                         430 ,- kč / bm

Kastlík třístraný do 50cm ( 1x záklop ,vč. alu rohu ,bez izolace )                              -                          640 ,- kč / bm

Kastlík čtyřstraný do 50 cm ( 1x záklop , vč. alu rohu , bez izolace )                         -                          810 ,- kč / bm

Obložení dřevěného trámu čtyřstraně bez kce ( 1x záklop ,vč . alu rohu )                 -                         530 ,- kč / bm

Výřezy děr /revizní dvířka :

Výřez samostatných děr ( např. pro světla , krabičky apod. do 200 mm )                  -                           70 ,- kč / ks

Výřez samostatných děr ( např . pro světla apod. do 500 mm )                                 -                         100,- kč / ks

Montáž revizních dvířek ( do rozměru 300 x 300 mm )                                              -                          180 ,- kč / ks

Montáž revizních dvířek ( do rozměru 600 x 600 mm )                                              -                          250,- kč / ks

Ostatní :

Montáž akrylátu                                                                                                    -                              20 ,- kč / bm

Montáž ocelové zárubně                                                                                      -                             800,- kč / ks

Montáž pouzdra pro zasouvací dveře ( jap -sdk )                                                 -                          1500,- kč / ks

Montáž střešního okna ( vč. alu rohů )                                                                  -                           1500,- kč / ks

Montáž parotěsné folie vč. přelepení                                                                     -                               40,- kč / m2

Montáž reflexní parotěsné folie vč. přelepení                                                        -                               40,- kč / m2

Tmelení v kvalitě Q2  (pokud není dohodnuto v ceně )                                          -                              20,- kč /m2

Tmelení v kvalitě Q3 ( pokud není dohodnuto v ceně  )                                         -                              50 ,- kč / m2

Osazení alu rohů 90 st. vč. tmelení a broušení                                                      -                              90,- kč / bm

Osazení alu rohů 135 st. vč. tmelení a broušení                                                    -                            100,- kč / bm

Rohové pásky  Straitfvex , rigips                                                                            -                               75,-  kč / bm

Opláštění geberitu  kce +( 2x deska )                                                                    -                              950,- kč / ks

Montáž diletace                                                                                                      -                              130,- kč / bm

Montáž výdřevy pro umyvadlo                                                                                -                              120,- kč / ks

Montáž výdřevy pro radiátor                                                                                   -                              150,- kč / ks

Montáž půdního  vlezu                                                                                           -                             1500,- kč /ks  

 Přesun hmot                                                                                                          -                              300,- kč / h

 Demontáže                                                                                                            -                              300,- kč / h    

 Vícepráce                                                                                                              -                              300,- kč / h

  Příplatky :     

Použití lešení při montáži sádrokartonu ve výškách                                                 -                   cena dle dispozic

Tvarově složité plochy ,malometrážní plochy apd.                                                   -                    cena dle dispozic

Úklidové práce před a po montáži                                                                            -                    cena dle dispozic

Ceny neobsahují cenu materiálu

Upozornění : Ceník je pouze orientační .Uvedené ceny jsou platné za ideálních podmínek ( velké rovné

plochy ,výborný stav zdiva ,dobrý přístup apd. ) . Cena roste úměrně s kvalitou používaného materiálu a

a složitostí montovaných sádrokartonových ploch .U větších zakázek lze naopak dohodnout individuální slevy .

Za kvalitu materiálu ,který námi nebyl doporučen   a zakoupen spotřebitelem neodpovídáme .